Echtscheiding & Alimentatie

Ran Advocatuur is gespecialiseerd in echtscheidingen en alimentatie.

Echtscheiding & Alimentatie

Een echtscheiding is vaak een emotionele aangelegenheid. Het is lastig om uw emoties te scheiden van de juridische afwikkeling van de echtscheiding. Alleen al om die reden is het verstandig dat u een echtscheidingsadvocaat inschakelt door Ran Advocatuur.

Gezamenlijke advocaat echtscheiding

Wanneer u het nagenoeg met elkaar eens bent, kunnen wij de belangen van u beiden behartigen. Als u dat wilt, berekenen wij ook de alimentatie. Uw afspraken leggen we vast in een convenant.

Persoonlijke echtscheidingsadvocaat

Bent u het niet met elkaar eens? Dan kunnen wij ook alleen uw belangen behartigen. Lees daarvoor meer over de reguliere echtscheidingsprocedure.

Ervaren advocaat nodig?

Ran advocatuur is gespecialiseerd in de afwikkeling van echtscheidingen. Wij ondersteunen u graag in deze toch al moeilijke fase.

Wilt een ervaren echtscheidingsadvocaat in Utrecht, Houten of De Bilt, die uw scheiding regelt? Bel 085-0446811 voor een eerste gratis oriënterend gesprek.

Echtscheiding Ran Advocatuur

Scheiden: hoe?

Net als een huwelijk verloopt ook een echtscheiding volgens een vaste procedure. De procedure om te scheiden moet (in ieder geval deels) via een advocaat verlopen. De echtscheiding advocaten van Ran Advocatuur kunnen u in deze fase ondersteunen. Wij leggen graag uit hoe scheiden precies gaat.

Echtscheidingsprocedure opstarten

Als u en uw partner hebben besloten dat u wilt scheiden, dan is de echtscheidingsprocedure als volgt:

1. Als u wilt scheiden belt u ons advocatenkantoor. Alleen een advocaat kan namelijk een scheiding aanvragen bij het Arrondissement.

2. De advocaat stuurt het scheidingsverzoek naar de rechtbank. Binnen veertien dagen wordt het verzoek ook naar de andere partner gestuurd. Dit gebeurt via een deurwaarder.

3. Als de partner tegen het verzoek wil ingaan, moet hij of zij binnen zes weken schriftelijk verweer aantekenen bij de rechtbank. Een verweer heeft vaak betrekking op financiële zaken, bijvoorbeeld een pensioen. Reageert de partner niet, dan heeft hij of zij geen invloed op het verdere verloop van de procedure en de gevolgen ervan.

4. Een echtscheidingsprocedure kost vaak veel tijd. Daarom kan de rechter voorlopige voorzieningen treffen, bijvoorbeeld over de woning of de kinderen. Beide partijen kunnen een verzoek daartoe indienen.

5. Zodra de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken, maken voorlopige voorzieningen plaats voor nevenvoorzieningen. Dit zijn bepalingen met een permanent karakter die meestal over de kinderen en de boedelscheiding gaan.

6. Als de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in het huwelijksregister van de Burgerlijke Stand, is de scheiding voltrokken.

Vraag nu een echtscheidingsprocedure met mediation aan!